Home Aanmelden Login Informatie Leerlingenraad Lessen Respons Contact Resultatenwebsite LAKS
Responsoverzichten

Via deze pagina kunt u tijdens het veldwerk (1 november 2021 tot en met 18 februari 2022) de respons van de LAKS-monitor 2022 raadplegen. Eens per week (op donderdag) worden de responsoverzichten ververst.